Teel parema maailma poole!

Changemakers Academy on Briti Nõukoguga koostöös korraldatav sotsiaalse ettevõtluse konkurss, mille eesmärk on tõsta teadlikkust sotsiaalsest ettevõtlusest, ühendada eesti ja vene keelt emakeelena kõnelevaid noori ja anda noorele võimalus teha esimesi samme ettevõtlusmaailmas koos mentori ja ettevõtja abiga, õppides turundamist.


Sotsiaalse ettevõtluse eesmärk on ühiskondliku probleemi lahendamine, millest teenitud tulu suunatakse tagasi ettevõttesse antud probleemi lahendamiseks.  Antud konkurss toimub juba teist aastat ning sellel aastal see kestab osalejate jaoks 2018. aasta jaanuarist märtsini. Selle aasta konkursist võtab kokku osa 12 viie liikmelist meeskonda, igal meeskonnal on oma mentor, kes suunab ja toetab. Tehakse koostööd kuue sotsiaalse ettevõttega – kaks neist asuvad Tartus ja neli Tallinnas. Selle kahe kuu jooksul peab iga meeskond looma turunduskonseptsiooni oma sotsiaalsele ettevõttele.

Näiteks ühe Tartu meeskonna Karbumm!!! ülesandeks selle konkurssi raames on luua turunduskonseptsioon sotsiaalsele ettevõttele Iseseisev Elu MTÜ lahendades ühte nendest probleemidest, milleks on püsitellijate puudumine. MTÜ Iseseisev Elu ise asub ka Tartu linnas ja on asutatud selle eesmärgiga, et arendada ja säilitada psüühilise erivajadusega inimeste elukvaliteeti. Psüühilise erivajadustega inimesteks peetakse neid inimesi, kes on kas vaimse haiguse või õpiraskustega. Antud organisatsioon aitab neil inimestel leida oskuste- ja jõukohast tegevust ning tööd tehes käsitöö meeneid.

Changemakers Academy on suunatud just eelkõige noortele, sest nemad on need, kes loovad meie Eesti ja maailma tuleviku. Põhikooli lõpp, gümnaasiumi algus on aeg, mis määrab paljuski selle, kuhu suunas edasi liigutakse. Inspireeriva näitena saab tuua Taxify juhi ja 2016. aastal tiitli Noor Ettevõtja saanud Markus Villigu. Nüüdseks on ta noorim tunnustatud juht Forbesi 30 talenti alla 30 listis. Tema alustas veel gümnaasiumis õppides enda ettevõttega, mille tegevus on laienenud praeguseks enam kui 25 riiki.

Sotsiaalne ettevõtlus on praeguses Eestis veel suhteliselt uus ettevõtmine, mis tuli siia riiki Suurbritanniast mõned aastad tagasi. Eestis on kindlasti  tulevikus selleks palju potentsiaali just läbi noorte tegemiste, kuna see aitab lahendada kogukonna probleeme kohalikul tasandil ilma riigi sekkumiseta, mis on üks õmblusteta ühiskonna visioonidest, mille poole praegune Eesti püüdleb ning see ka näitab riigile seda, et noored ise panustavad ühiskonna ja maailma paremaks muutmisesse.

Muudame üheskoos maailma paremaks!

Mine vaata ka Changemakers Academy kodulehte: https://sev.ee/projektid/changemakers-academy/ ja Facebooki lehte: https://www.facebook.com/changemakersacademysev/

Autor on Tartu meeskonna Karbumm! liige.