Uudiseid emakeelemaailmast

Et väärtustada eesti keelt ning tähistada eesti keele seadustamist riigikeelena sada aastat tagasi, kuulutas haridus- ja teadusministeerium 2019. aasta eesti keele aastaks. Seda enam on rõõm, et Valtu koolis jätkub keeleoskajaid ja –huvilisi!

31. jaanuaril 2019 toimus 34. emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor. Selleaastase olümpiaadi teema oli „Eesti oskuskeel koolis ja igapäevaelus”. Ülesannetega mõõdeti, kui hästi mõistab õpilane oskuskeelega seonduvaid põhiseisukohti ja –mõisteid, samuti kuivõrd oskab õpilane analüüsida, põhjendada ja teha järeldusi oskuskeeleteemalistes ülesannetes. Paljudes ülesannetes oli eesti keelt lõimitud hoopiski bioloogiaga ning enamik ülesandeid kattus vanuserühmiti (7.-8. klassi õpilased lahendasid sarnaseid ülesandeid 11.-12. klassi õpilastega). Osalejaid oli kolme vanuserühma peale kokku ligi 100.

Valtu koolist osalesid olümpiaadil 7.-8. klasside vanuserühmas Elise Kreuz, Marilin Riisenberg ja Arthur Zink ning 9.-10. klasside vanuserühmas Liisa Link, Anette Viin ja Annaliina Liivamäe.

9.-10. klasside vanuserühmas saavutas 1. koha Liisa Link, 3.-4. kohta jagas Anette Viin.

7.-8. klasside vanuserühmas jagas 7.-8. kohta Elise Kreuz.

Et ülesanded oli sel aastal väga keerulised ning enamikul meie õpilastest tuli võistelda vanemate klasside õpilastega, olid kõik osalejad erakordselt tublid ning nägid palju vaeva! Aitäh teile!

Tublit tööd on teinud ka maakondlikul Netikirjariini võistlusel 8. klassi võistkond (Elise, Stella, Edith, Kaisa), kes hoiavad seni toimunud kolme vooru järel 1. kohta; 7. klassi võistkond (Marilin, Arthur, Samuel, Karoliina-Lotte)jagab praegu 3. kohta. Vaprasti on vastu pidanud ka 5. ja 6. klassi võistkonnad. Palju jõudu kõigile osalejatele järgmiseks kaheks vooruks!

Selget keelekasutust ja head eesti keele aastat kõigile!