Üheskoos Valtu kooli visiooni uuendamas

Kohalolijad uusi mõtteid välja pakkumas. (Foto: Marten Israel)

Kool on kui sipelgapesa, mis mõnusasti siblib!


Selline tore mõte öeldi välja 20. jaanuaril saalis kooli uue arengukava koostamiseks kokkukutsutud visioonipäeval.

Tõsi ta on – tegemist on väga hea võrdlusega! Lapsed ongi nagu väikesed sipelgad, kes koolimajas ringi siblides kasvavad ja arenevad. Suurte (nii vanemate, kui ka õpetajate) ülesandeks on see keskkond muuta ja arendada nii heaks, kui olemasolevad ressursid seda lubavad.

Esimese rühmatööna pidi välja pakkuma mõtteid teemal „Mis on hea kool?“

Kokku esitati 25 erinevat mõtet. Siinkohal väike valik:

 1. ON POSITIIVNE SISEKLIIMA – HEAD SUHTED KÕIGI OSAPOOLTE VAHEL
 2. ON HEA ÕHKOND – KOOL ON KOHT, KUHU NII LAPS, LAPSEVANEM KUI KA ÕPETAJA TAHAB TULLA
 3. ON TURVALINE
 4. ON AVATUD JA HEATAHTLIK SUHTLEMINE
 5. ON STABIILNE JA PÄDEV ÕPETAJASKOND
 6. ON KODUKOHA LÄHEDUS
 7. LAPS SAAB ABI
 8. ON INDIVIDUAALNE LÄHENEMINE
 9. ON KIUSAMISE VABA KOOL
 10. ON ROHKEM MEESÕPETAJAID
 11. SAAB PRAKTILISI OSKUSI

Järgmise ülesandena pidi iga osaleja pakkuma välja talle kõige olulisema mõtte. Need koguti kokku ning viimase grupitööna arutleti viiel teemal:

 1. VÄÄRTUSED
 2. ÕPIHIMU JA OSKUSED
 3. KOOSTÖÖ KOOL-ÕPILANE-LAPSEVANEM-KOGUKOND
 4. KOOL KUI SIPELGAPESA, MIS ELAB JA SIBLIB
 5. ÕPETAMINE-ÕPPIMINE

Kõigist nimetatud rühmadest tuli häid ideid ning mõtteid, millega saab tööd põhjalikumalt edasi teha. Aktiivsemad lapsevanemad pakkusid välja ka mõtte teha Visioonipäev II, kus saaks olulisi punkte edasi arutada.

Visioonipäeva aitas läbi viia Ain Mihkelson.

Direktor Andres Saks jäi üritusega rahule: “Oli asjalik ja konstruktiivne päev. Sai mõtteid, millega saab edasi töötada. Tänud lapsevanematele, kes võtsid vaevaks tulla ning kaasa mõelda!“